English English

+421 903 218 422
info.sk@alsglobal.com
English English

+421 903 218 422
info.sk@alsglobal.com


5,98 €

Celková tvrdosť

čas odozvy : 5 dni


12,00 €

Doprava vzorkovníc/vzoriek kuriérom (cena je účtovaná iba 1x za dopravu vzorkovníc a dopravu naplnených vzoriek do laboratória)

čas odozvy : 2 dni

Poznámka : Kuriér Vám vie doručiť vzorkovnice (prevziať vzorky) podľa dohody na Vami uvedenú adresu. Vzorkovnice si viete vyzdvihnúť aj na depe Toptransu v jednotlivých mestách podľa dohody (Svätý Jur, Trenčín, Žilina, Poprad, Košice, Banská Bystrica, Nitra)


107,00 €

Analýza pitnej vody - minimálny rozbor

čas odozvy : 7 dní

Štandardný balíček pre minimálny rozbor pitnej vody podľa Nariadenia vlády č. 354/2006 Z.z v znení neskorších predpisov obsahuje: Mikrobiologické a biologické ukazovatele - Escherichia coli, Koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C, bezfarebné bičíkovce, živé mikroorganizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov), vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií), železité a mangánové baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, abiosestón, Absorbancia (254 nm, 1 cm), amónne ióny, farba, dusičnany, dusitany, hliník, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chuť, vodivosť, mangán, pach, reakcia vody, zákal, železo.

Poznámka : Cena je platná pri osobnom prevzatí a doručení vzorkovníc na pobočke v Bratislave a Rimavskej Sobote. V prípade, že požadujete akreditovaný odber, doručenie vzorkovníc kuriérom, kontaktujte nás.


Súhrn objednávky

PoložkyMedzisúčet
0,00 €
Daň @ 20%
0,00 €
Spolu
0,00 €