English English

+421 903 218 422
info.sk@alsglobal.com
English English

+421 903 218 422
info.sk@alsglobal.com

ALS Slovakia 

Naše laboratória sú tu na to, aby vám pomohli splniť Vaše očakávania v oblasti analýzy. Ponúkame vám presné, správne a právne obhájiteĺné analytické výsledky. Pre našich klientov poskytujeme široké spektrum akreditovaných skúšok v rôznych matriciach - pitná voda, surová voda, odpadová voda, kaly, zeminy, sedimenty, odpady. Laboratória ALS patria k lídrom v analytických službách. 

Poskytovaním analytických služieb pre klientov (už viac ako 20 rokov) sú naše laboratória schopné analyzovať široké spektrum parametrov a dokážu pokryť aj špecifické požiadavky. 

Naše laboratória a pobočky sú schopné reagovať v krátkom čase na Vaše požiadavky zaslania vzorkovníc, vzorkovnia a analýz. 

Taktiež Vám vedia zabezpečiť široké spektrum analýz životného prostredia (vody, zeminy, kaly, sedimenty, emisie, imisie, atď.), vzorkovanie, transfer dát z laboratórneho systému, on-line prístup k výsledkom a ďalšie. 

Iba tri kroky

1

Zaplatíte analýzy

Zaplaťte za analýzy. Všetky hlavné kreditné a debetné karty sú akceptovateľné. Vzorkovnice Vám odošleme (pripravíme na osobné prevzatie) v ten istý deň. 

2

Naplňte vzorkovnice a doručte do laboratória 

Vzorkovnice si viete vyzdvihnúť na našich odberných miestach, prípadne Vám ich doručíme poštou/kuriérom. Rovnako doručiť vzorky do laboratórií viete osobne/poštou/kuriérom. Pre zobrazenie  našich pobočiek kliknite tu.

3

Dostanete výsledky e-mailom 

Protokol s výsledkami Vám bude doručený najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia vzoriek do laboratória.