English English

+421 903 218 422
info.sk@alsglobal.com
English English

+421 903 218 422
info.sk@alsglobal.com

Ako analyzovať Vašu vodu 

 

Biologické/mikrobiologické a fyzikálno-chemické analýzy pitnej vody sú dôležitým nástrojom zisťovania a monitorovania kvality pitnej vody. Najčastejšie analýzy pitnej vody sú vymenované nižšie. 

Pokiaľ máte špecifický problém, prosím poskytnite nám čo najviac informácií a  naši zamestnanci sa pokúsia  s Vami nájsť  čo najvhodnejšie riešenie z hľadiska analýz.  

 

Ako odobrať vzorku pitnej vody 

Je veľmi dôležité správne odobrať vzorku pitnej vody na analýzu a nekontaminovať ju napríklad baktériami, ktoré sa nachádzajú na naších rukách. Vzorky je najideálnejšie odobrať z hlavného kohútika (najbližšieho k zdroju, studni) a pred použitím prípravkov na úpravu vody (filtre, zmäkčovadlá).   

 

Požiadavky na materiál pri odbere

  • vzorkovnice dodané laboratóriami ALS (sterilná vzorkovnica, nefixovaná plastová vzorkovnica) 
  • Vata
  • Izopropanol (70%) alebo Metylalkohol/tampóny s alkoholom alebo ekvivalent

 

Postup

  1. Odstráňte z kohútika perlátory a všetky zariadenia, očistite vodovodný kohútik čistou vatou a odstráňte všetky nečistoty. 
  2. Pustite vodu z kohútika prúdok (nie naplno), najmenej na 5 minút. Odtečie voda, ktorá stojí v potrubiach a do fliaš budete púšťať čerstvú vodu zo zdroja na analýzu. 
  3. Zastavte vodu, vysterilizujte kohútik použitím vaty a 70% izopropanolu, alkoholu alebo dezinfekčného vankúšika. 
  4. Pusťte vodu slabším prúdom na cca 2 minúty - toto pomôže vyplaviť zvyšky izopropanolu (ak sa použil). Nechytajte kohútik a ani jeho časti. Nezastavujte vodu, kým neukončíte vzorkovanie. 
  5. Kým voda stále tečie, prosím otvorte sterilnú fľašu - držte vrchnák flaše smerom dole, ale nikde ho neodkladajte, aby sa nekontaminoval. Neotvárajte fľašu skôr, ako ju idete naplniť.  Nedotýkajte sa vrchnáka z vnútornej strany, nedotýkajte sa taktiež ani vrchu fľaše rukami a ani sa fľašou nedotýkajte kohútika. 
  6. Fľaše držte v spodnej časti, v mienom uhle pod prúdom vody. zabránite tak rozstrekovaniu vody. 

Fľase neprelievajte, keďže sterilná fľaša obsahuje sodium thiosulphate. Po ovzorkovaní nasaďte hneď vrchnák na fľaše a ubezpečte sa, že sú nasadené správne. 

 

Uskladnenie vzoriek a doručenie do laboratória

Urobte objednávku pomocou formuláru nižšie a doručte vzorky do laboratória (na zberné miesto) čo najskôr po odbere – ideálne do 2-3 hodín. Vzorky prosím uschovávajte v chlade a doručujte v chladiacich taškách v ktorých sú vzorkovnice so zamrazenými chladiacimi vložkami. Prosím doručte Vaše vzorky pitnej vody na jednu zo zberných pobočke (laboratória ALS alebo zberné miesto Toptransu). Pobočky ALS (zberné miesto v Bratislave a laboratórium v Rimavskej Sobote) a zberné miesta Toptransu sú vymenované tu.  here.

Iba tri kroky

1

Zaplatíte analýzy

Zaplaťte za analýzy. Všetky hlavné kreditné a debetné karty sú akceptovateľné. Vzorkovnice Vám odošleme (pripravíme na osobné prevzatie) v ten istý deň. 

2

Naplňte vzorkovnice a doručte do laboratória 

Vzorkovnice si viete vyzdvihnúť na našich odberných miestach, prípadne Vám ich doručíme poštou/kuriérom. Rovnako doručiť vzorky do laboratórií viete osobne/poštou/kuriérom. Pre zobrazenie  našich pobočiek kliknite tu.

3

Dostanete výsledky e-mailom 

Protokol s výsledkami Vám bude doručený najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia vzoriek do laboratória.